Ekomatkojen arvot

Ekomatkat - Taimi

Arvomme kertovat meille, mitä voimme odottaa toisiltamme ja mitä asiakkaamme voivat odottaa meiltä.
Sekä yrityksemme sisäisessä toiminnassa että yhteistyössämme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa meitä ohjaavat seuraavat arvot:

Ihmisen kunnioittaminen

Jokainen ihminen on arvokas, ja kunnioitamme ihmisen omia arvoja sekä valintoja.

Yhteisöllisyys

Toiminnalla ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Positiivisuus

Teemme työtä positiivisella otteella ja teemme positiivisia asioita asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Läheisyys

Olemme rinnalla kulkijoita elämän eri vaiheissa tukihenkilötoiminnan kautta. Ymmärrämme ihmisten erilaisuuden ja opettelemme toimimassamme kohtamaan ja kunnioittamaan ihmisten erilaisuutta

Luonnon ja eläinten kunnioittaminen

Toteutamme retket ja muun toiminnan niin, että rasitamme luontoa mahdollisimman vähän. Emme roskaa tai turmele luontoa tahallaan.

Kierrätys

Toiminnoissa emme roskaa luontoa ja kierrätämme kaiken mahdollisen jätteen, joka syntyy toiminnoissamme. Osallistujille kerrotaan kierrätyksen merkityksestä ja tärkeydestä.