Viinimarjojen poimintaa

Viinimarjojen poimintaa

Viin­i­mar­jo­jen poim­inta on syksyl­lä hauskaa puuhaa. Jos sade yllät­tää, niin luovu­us kehi­in ja jos ei ole sade­tak­ki mukana, niin voi vaik­ka pihapöy­dän päivän­var­jon virit­tää, niin ettei kastu.

Menestymisen askeleet

1. Ole aidosti utelias “Sin­ul­la ei tarvitse olla eri­ty­istä lah­jakku­ut­ta. Ole vain into­hi­moi­ses­ti utelias.” 2. Sin­nikkyys ja perää­nan­ta­mat­to­muus on kor­vaa­mat­toman arvokasta “Ei tarvitse olla eri­tyisen älykäs, asialle omis­tau­tu­mi­nen ja...

Metsä antaa elämyksiä

Virk­istys, hyv­in­voin­ti, super­food ja mon­et muut met­sän mahdollisuudet! Mitä met­sä merk­it­see sinulle? Met­sässä mieli virk­istyy, se tar­joaa elämyk­siä, ruokaa ja har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sia. Met­sä on myös merkit­tävä taloudelli­nen resurssi,...
Donna ystävä

Donna ystävä

Hei! Olen Don­na, voin tul­la ystäväk­si sin­ulle, jos haluat. Olen koh­ta 11-vuo­tias Bor­der­gol­lien ja Labradorin nota­ja­jan sekoi­tus. Olen kilt­ti ja tykkään rap­su­tuk­sista. Olen hyvä kuun­teli­ja ja olen myös reipas ulkoil­i­ja. Tykkään...