1. Ole aidosti utelias

Sin­ul­la ei tarvitse olla eri­ty­istä lah­jakku­ut­ta. Ole vain into­hi­moi­ses­ti utelias.”

2. Sinnikkyys ja peräänantamattomuus on korvaamattoman arvokasta

Ei tarvitse olla eri­tyisen älykäs, asialle omis­tau­tu­mi­nen ja pitkäjän­teisyys palk­it­see aina .”

3. Keskity siihen mitä olet tekemässä

Jos yrität ajaa tur­val­lis­es­ti ja samal­la suutelet kau­nista tyt­töä, olet mies, joka ei anna suudel­malle sen ansait­se­maa huomiota.”

4. Mielikuvitus on voimakkaampi kuin tieto

Mieliku­vi­tus on tule­vaisu­u­den näkymien esikat­selua. Mieliku­vi­tus luo poh­jaa tule­valle ja on tärkeäm­pää kuin nykyi­nen tietosi asioista.”

5. Älä pelkää tehdä virheitä

Henkilö, joka ei ole koskaan tehnyt virheitä, ei ole koskaan yrit­tänyt mitään uutta.”

6. Elä hetkessä

Ei kan­na­ta yrit­tää elää jo tule­vaisu­udessa se tulee kyl­lä aikanaan.”

7. Määritä tekemisellesi arvot ja elä niiden mukaan

Men­estys ei ole omasi jos et toi­mi arvo­je­si pohjalta.”

8. Älä toista samoja virheitä

Samo­ja asioi­ta tekemäl­lä on turha odot­taa eri­laisia tuloksia.”

9. Tieto tulee tekemisestä, osallistumisesta ja kokemuksesta

Tieto ei ole tietoa. Ain­oa tietolähde on kokemus. ”

10. Opi säännöt ja opi pelaamaan paremmin

Sin­un täy­tyy oppia pelin sään­nöt. Ja sit­ten sin­un täy­tyy pela­ta hie­man parem­min kuin muut. ”

- Albert Einstein