Palvelut

Ennaltaehkäisyä ja ylläpitoa luontoa hyödyntäen

Ekomatkojen Luonto Voima -toiminta on luonnon ja eläinten avulla tapahtuvaa toimintaa, jolla pyritään ennaltaehkäisemään esimerkiksi henkistä pahoinvointia, yksinäisyyttä tai syrjäytymistä sekä ylläpitämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä luontoon tukeutuvien menetelmien avulla.

Toiminta sijoittuu pääasiassa Hämeen alueelle ja sijoittuu usein luontoon tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Erilaisuuden kohtaamista

Ekomatkat haluaa toiminnallaan auttaa myös erilaisuuden kohtaamisessa ja toiminta pyritään järjestämään niin, että kaikki voivat osallistua toimintaa, oman halukkuuden ja omien rajoitteidensa kera.

Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan ja palveluvalikoimasta voidaan valita eri kokonaisuuksia. Palveluidemme piiriin voi hakeutua suoraan tai oman kunnan kautta ostopalveluna sekä palvelusetelillä tai maksaa palvelun kokonaisuudessaan itse.

Palvelupyynnön voi tehdä yhteydenottolomakkeella, puhelimella tai sähköpostilla. Toimintaa kehitetään koko ajan asiakaspalautteiden perusteella