Palvelut

Eko­matkan palvelu­va­likoima on suun­nat­tu ensisi­jais­es­ti vam­maisille, ikään­tyneille ja lap­siper­heille, mut­ta myös muille ryh­mille kuten maa­han­muut­ta­jille, polt­tari­porukoille jne. Palve­lut räätälöidään aina asi­akkaan tarpeen mukaan ja palvelu­va­likoimas­ta voidaan vali­ta eri kokonaisuuksia.

Palvelu­idemme piiri­in voi hakeu­tua suo­raan tai oman kun­nan kaut­ta ostopalvelu­na sekä palvelusetelillä.

Palvelupyyn­nön voi tehdä yhtey­de­not­tolo­mak­keel­la, puhe­limel­la tai sähköpostilla.

Palveluvalikoima

 • Retkeily, luon­tokoke­muk­set
 • Seikkailu ja elämystoiminta
 • Puu­tarha avusteinen toiminta
 • Itsenäisen Elämän Coutsari
 • Itsenäisen Elämän palve­lu­tarpeen arviointi
 • Ulkoilu­a­pu
 • Vara­mum­mu ja ‑pap­pa­palvelu
 • Askarteluk­er­ho toim­intara­joit­teisille aikuisille
 • Ystäväkoira­toim­inta
 • Esteet­tömyysarvioin­ti käyt­täjälähtöis­es­tä näkökulmasta
 • Eri­laiset kurssit ja luennot
 • Tarkem­mat hin­nat ja ehdot löy­dät varauskalenterista!
 •  

  TMI Ekomatkat M.O.

  Y‑tunnus: 2803241–8

  Met­sähar­jun­tie 10
  14700 Hauho

  Ota yhteyttä

  info.ekomatkat@gmail.com
  +358 40 522 9977